• разработка на бизнес планове
  • изготвяне и разработка на бюджети
  • инвестиционен анализ
  • вътрешно фирмен одит на счетоводния отдел
  • разработване на цялостна счетоводна система и др.
  • Регистриране в Камара на строители в България