Екипът на счетоводна кантора Ангажимент се стреми да бъде свързващото звено между бизнеса и държавната администрация, чрез изграждане на данъчна стратегия за облекчаване на данъчната тежест. Ние извършваме:

  • Консултантски услуги свързани с решаването на данъчни и осигурителни казуси
  • цялостно данъчно планиране и оптимизиране.