• Наблюдение и контрол на паричните потоци
  • Изготвяне на вътрешно фирмени документи
  • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата предназначени за ползване от ръководството и др.
  • Изготвяне на декларации
  • Подготовка на документи за лизинг или кредит – изготвяне на всички необходими счетоводни справки и документи за отпускане на кредит и консултиране относно избор на банкова или финансова институция;
  • Изготвяне на цялостни договори, както и становища по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;
  • Лицензиране на Вашия бизнес – помощ, съдействие и изкарване на необходимите лицензи и разрешения – категоризация на заведения, изготвяне на системи за самоконтрол, регистрации на търговки обект, смяна на статут на сграда и др.;
  • Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др.;
  • Изготвяне на платежни документи към доставчиците, за задължения към бюджета и др.;

Други.