До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2015 г.

| 0

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или наем и е задължено да удържа авансово данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци, на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ. Декларацията … Read More

Напомняне за публикуване на ГФО за 2014г. в Агенция по Вписванията

| 0

Съгласно Закона за Счетоводството и действащите нормативни актове всички предприятия  освен бюджетните и едноличните търговци,неподлежащи на независим финансов одит следва да подадат Годишния финансов отчет за 2014 г. за  ЕООД, ООД срока е до 30.06.2015 г. в Агенция по вписванията, а за … Read More

Разходът за гориво се признава само срещу фактура и надлежно попълнен Пътен лист

| 1

За да бъде изписвано горивото като разход в предприятието, фактурата за закупуването не е достатъчно основание, тъй като в момента на покупката не се правят записи по разходните, а по материалните сметки. Самото изписване на горивото, отразено в счетоводството на … Read More

Запорират сметките на 8000 фирми за неплатен корпоративен данък

| 0

Банковите сметки на над 8000 фирми с невнесен в срок корпоративен данък за близо 10 млн. лв. могат да бъдат запорирани, ако до седмица не платят дълга си или не представят обезпечение, съобщава Национална агенция за приходите. Става дума за … Read More

Удължават срока за подаване на декл.чл.15 от ЗБУТ

| 1

Сървърът на Главна инспекция по труда (ГИТ) се срина дни, преди да изтече крайният срок за подаване на декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Последният срок по закон е 30 април. Във … Read More

До края на м.Април 2015г. се подава Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ

| 0

До края на април се подава декларацията за дължими данъци за първото тримесечие на 2015 г.  Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, и … Read More

Оставят 4 работни дни за деклариране на данъци онлайн с отстъпка

| 0

Само четири работни дни остават, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по декларацията си. От НАП напомнят още, че отстъпката се ползва от всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите … Read More

Утвърден е нов образец на Декларация по чл. 88 по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО

| 0

От НАП информират, че утвърден нов образец на Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски.  Предстои да бъде обнародван и … Read More

На 31 март изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

| 0

70 на сто от всички подадени до този момент декларации за облагане с корпоративни данъци са подадени по електронен път, подписани с електронен подпис, съобщават от НАП. До този момент в Агенцията са изпратени общо 103 000 е-декларации. Очаква се, до … Read More

1 2