Част от партньорите, с които работим са:

Global – програма за ТРЗ и Личен състав

АБАК – програма за счетоводно обработване

Фирма за трудова медицина СТМ „Профилактика ВМ“ ЕООД