Обновяване на програмен продукт за ДДС

Обновяване на програмен продукт за ДДС

| 0

Обновяване на програмен продукт под Windows за генериране на отчетни регистри по ДДС,справка-декларация по ЗДДС  и VIES декларация .

Можете да изтеглете от http://www.nap.bg/page?id=148

Leave a Reply