НОИ издава уникалните номера за въвеждане на електронни болнични

НОИ издава уникалните номера за въвеждане на електронни болнични

| 0

Националният осигурителен институт (НОИ) от 1 декември е започнал да издава уникалните номера, с които от началото на новата година потребителите трябва да въвеждат данните от болничните в електронен вариант. Това каза управителят на НОИ Бисер Петков пред БНР.

„НОИ е готов и вече издава уникалните номера. Мога да кажа като статистика, че допреди малко вече са регистрирани 17 потребители, това са лечебни заведения, и са издадени 1100 броя уникални номера на болнични листове. Така че системата вече работи“, посочи Петков в понеделник.

Срокът ще стигне за всеки, за да получи своя код, за въвеждане на данни в регистъра, защото първата предпоставка, за да се получат тези уникални номера, е съответно лицето да се регистрира като потребител на услугите на НОИ.

„Този процес ще протича, надявам се, с нарастваща интензивност през декември. Едната възможност да се получат тези уникални номера е да се регистрират лекарите чрез съответния квалифициран електронен подпис, валидно удостоверение трябва да имат за това в уебприложението, което вече е на страницата на НОИ и е активно. Това става сравнително бързо и съответно бързо след заявяване на необходимите уникални номера се получава удостоверение за получени такива номера. Тези от лекарите и от лечебните заведения, които нямат такава готовност да се регистрират като потребители на електронните услуги на НОИ, могат да получат уникални номера като посетят съответното териториално поделение на института.

Правим възможно да информираме всички заинтересовани лица за тази промяна. В наредбата, която регламентира представянето на данни от болничните листове в електронния регистър на НОИ, фигурира един преходен 6-месечен период, който да позволи съответно задължените лица да се подготвят и да изпълняват това нормативно задължение, още повече, че се осъзнават предимствата на тази промяна“, подчерта шефът на НОИ. Той обясни, че след като електронната система заработи напълно, ще може да се очаква и по-бързото изплащане на парите за болничните.

„След като системата заработи в пълния си вид, защото електронното подаване на данните от болничните листове е само първия етап от един процес, който през 2015-а година ще има втори етап, когато завърши изцяло, т.е. наред с електронизирането на връзката между лекарите и НОИ, се електронизира обменът на данни между осигурителите, т. е. работодатели, осигурители и самоосигуряващи се лица и НОИ, тогава вече ще можем да говорим и да очакваме в пълна степен резултатите от този процес“, коментира Бисер Петков. Управителят на НОИ каза, че има предложение Институтът да може да санкционира тези, които бавят въвеждането на данните в системата и възпрепятстват съответното обезщетение.

Той каза и какви са разчетите за броя на пенсионерите при различните варианти за нарастване на възрастта и стажа за пенсиониране.

„Проектът на Закона за бюджета на ДОО на този етап е разработен на базата на действащото законодателство, а то предвижда от 1-ви януари 2015 възрастта и стажът да се увеличат с по 4 месеца. Наистина съществува и предложение тази стъпка на увеличение да бъде по-малка. Нашите разчети показват, че ако вместо с 4 месеца, нарастването на възрастта и стажът от началото на 2015-а бъде с по 2 месеца, това ще доведе до около 6500 нови пенсионери повече, а като финансово изражение това ще бъдат около 15 милиона повече разходи за пенсии повече в бюджета за 2015-а година“, завърши управителят на НОИ.

Leave a Reply