Напомняне за публикуване на ГФО за 2014г. в Агенция по Вписванията

Напомняне за публикуване на ГФО за 2014г. в Агенция по Вписванията

| 0

Съгласно Закона за Счетоводството и действащите нормативни актове всички предприятия  освен бюджетните и едноличните търговци,неподлежащи на независим финансов одит следва да подадат Годишния финансов отчет за 2014 г. за  ЕООД, ООД срока е до 30.06.2015 г. в Агенция по вписванията, а за АД срока е до 31.07.2015 г.Държавната такса на Търговския регистър за обявяването на ГФО през 2015 г. е в размер на 40 лева при подаване на документите лично в приемните на Агенцията по вписванията и само 20 лева при подаването им по електронен път.

 

 

Leave a Reply