Затвор и глоба за укриване на осигуровки от 1 януари 2015

Затвор и глоба за укриване на осигуровки от 1 януари 2015

| 0

Това предвиждат промените в Наказателния кодекс, приети в края на миналата година.

Укриването на социални и здравни осигуровки се криминализира от 1 януари 2015 г. С лишаване от свобода до 5 години и глоба до 2 000 лема се наказва лице, което укрие задължителни осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване в големи размери над 3 000 лв., като:

  • обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице
  • не подаде декларация
  • потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация
  • състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите
  • унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати

Ако укритите осигуровки са в особено големи размери, т.е. над 12 000 лева, наказанието е затвор от 2 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Когато укриването е направено с помощта на орган по приходите или регистриран одитор, наказанието е затвор от 1 до 6 години и глоба до 5000 лева и лишаване на права за упражняване на професия и правото да се заема определена държавна или обществена длъжност.

С изричен текст работниците и служителите са освободени от наказателна отговорност в случаите на укриване на осигуровки, вкл. и за подбудителство и помагачество.

Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд задължителните осигурителни вноски се внесат с лихвите наказанието се намалява на до 2 години затвор и 500 лева глоба, а за осигуровки в особено големи размери и до 3 години затвор и 1000 лева глоба.

Leave a Reply