Нашият екип е най-големият актив на компанията – състои се от висококвалифицирани служители с дългогодишен опит и познания в счетоводството, финансите, данъчно-правнатта и административната сфера.

Нашата задълбочена теоретична подготовка, богат опит и лоялност са предпоставка за качество и коректност. Ние помагаме на нашите клиенти да анализират всички възможности и им предлагаме най-добрите решения в кратки срокове и спестявайки им излишни разходи и ценно време.

 

 

Алла Торлакова – управител

Алла Торлакова – управител

Милена Петкова

Милена Петкова

Кристина Колева

Кристина Колева

Тодор Торлаков – консултант

Тодор Торлаков – консултант

Александра Торлакова

Александра Торлакова