За нас

Фирмата е създадена на 01.04.2005 г. в гр.Пловдив –Управителят на фирмата е лицензиран счетоводител с дългогодишен стаж в счетоводството на строителни фирми. В началото на дейността си счетоводната кантора работи предимно със строителни фирми, които имат обекти в чужбина.

Фирма Ангажимент осъществява цялостни счетоводни услуги, което включва първична и вторична обработка на счетоводни документи, публикуване на ГФО и промяна на обстоятелства в Агенция по вписвания, личен състав и ТРЗ, консултации и др.

Дейността на фирмата се осъществява в собствен офис и разполага с екип от 4 човека.

Водещия мотив при създаването на компанията ни беше загрижеността за малкия и среден бизнес в България. Целта ни е да повишим професионализма и конкурентноспособността на този бизнес и той да стане на европейско ниво, където му е мястото. Стараем се да предлагаме изчерпателно широка гама от професионални услуги в областите на оперативното и управленско счетоводство, корпоративните финанси, трудовото, данъчно и осигурително законодателство.